Print ART+ MMC Xerox the document centre
çap məhsullarının yaradılması üçün xidmətlər təklif edir. Eventmarketing (Tədbir marketinqi) həmçinin marketinq kompleksinin bir elementidir. Tədbirlərin çox vaxt qeyri-rəsmi və əyləncəli xarakter daşıması səbəbindən, bu marka və son istifadəçi arasında birbaşa "təmas" qurmağa imkan verir və təbliğ olunan məhsul / mal / xidmətlərin emosional səviyyədə müsbət qəbulunu dəstəkləyir.
Bizə ən maraqlı ideyalarla müraciət edin və biz sizə konsepsiyadan tutmuş onun həyata keçirilməsinə qədər yardım göstərək.