İNTERYER ÇAPI
Geniş formatlı interyer çapı işlərin yerinə yetirilmə keyfiyyətinə olan yüksək tələblərlə ifadə olunan fərqləndirici xüsusiyyətə malikdir. Görüntünün yaxin məsafədən gözdən keçirildiyini nəzərə alsaq, interyer çapı zamanı 1440 dpi-dan az olmayan dəqiqlik istifadə olunur. Bu, bir qol uzunluğundan nəzərə çarpan ən kiçik qüsurların olmadığı fotoqrafik keyfiyyətə nail olmağa imkan verir. Çap olunan görüntünün keyfiyyəti, sabitliyi və dayanıqlılığı birbaşa olaraq mürəkkəbdən asılıdır. Bizim mərkəzdə iki mürəkkəb növü təqdim olunur: piqmentli və eko-solvent. 
Çap qutusunun eni: 150 sm. 
Görüntülər  aşağıdakılara tətbiq olunur: 
 
*donuq və parlaq kağız            
* kətan (polyester və ya pambıq) 
* özüyapışan PVC təbəqəsi          
* vinil 
* perforasiyalı PVC təbəqəsi       
* bannerlər (520 mic-a qədər) 
   ( daşımalı və vitrajlı)                
* bayraq parçası 
* şəffaf PVC təbəqəsi                  
* beklit (sərt nazik plastik) 
* flex, flok                                    
* yarım şəffaf  bannerlər 
 
BAYIR ÇAP
Geniş formatlı bayır çap rənglərinin parlaqlığı, qrafik dizaynı və ölçüləri ilə seçilərək auditoriyanın diqqətini uzaq məsafədən cəlb edir. Və geniş formatlı bayır çaplar ilk növbədə ətraf mühitin təsirinə dayanıqlı olmalıdır. Geniş formatlı bayır çap o qədər geniş tətbiq olunur ki, xarici reklamın bütün sahələrində istifadə olunur: bannerlər, lövhələr, reklam lövhələri, bilbordlar, tikinti divarlarında çap, işıq qutuları üçün olan bannerlərdə çap. Bayır Çap üçün 360 dpi kifayət edir. Mürəkkəb növü: eko-solvent.
Çap qutusunun eni: 320 sm.
 
Görüntülər aşağıdakılara tətbiq olunur: 
 
*vinil 
*Meş bannerlər 
*özüyapışan PVC təbəqəsi 
*perforasiyalı PVC təbəqəsi (Vision) 
*bannerlər (520 mic-a qədər)