Sənədlərin skanlanması (skanerdən keçirilməsi) biznes və həyatın müxtəlif sahələrində istifadə olunur. Bizim mərkəz, A4 formatdan A0+ formatına qədər sənədlərin rəngli və ağ-qara skanlanmasını yerinə yetirir. Peşəkar “Xerox” avadanlıqlarından istifadə etməklə sənədləri skanerdən keçirmək – çox asan və sadədir. Biz öz müştərilərimizə bütün mövcud arxivlərini müvafiq elektron formaya çevirməyi məsləhət görürük. Sənədlərin skanlanması o qədər də asan proseslərdən deyil, bundan sonra məlumatların bütün həcmini sistemləşdirmək də vacibdir.
Rəqəmsallaşdırma prosesinə sənədlərin TIFF, PDF və s. formatlarda elektron nüsxələrinin yaradılması daxildir.
Amma, nəticə etibarilə, siz külli miqdarda məlumatları rahat axtarış sisteminə malik olan kiçik bir daşıyıcıda əldə edirsiniz.