KÜÇƏ REKLAMI / GENİŞ FORMATLI ÇAP

Hörmətli Print Art Plyus LLC sifarişçiləri və tərəfdaşları! Sizlərə müstəsna olaraq küçə  

reklamları və geniş formatlı çapla məşğul olan yeni filialımızın açılması xəbərini verməyə şadıq!

 

Mərkəzimizin bütün xidmətləri heç bir subpodratçı və ya vasitəçilər cəlb edilmədən, şəxsi     

maddi-texniki bazası əsasında göstərilir.

 

Biz yalnız sınanmış istehlak materialları istehlakçıları ilə çalışmaqla, bazarı göstərdiyimiz 

xidmətlərə sərfəli qiymətlərlə təmin edirik.

 

KÜÇƏ REKLAMI

 

Olduğunuz yerdən asılı olaraq, müxtəlif çeşiddə və həcmdə küçə reklamı təklif edirik və Bakı   

şəhəri üzrə əməkdaşlığa hazır olduğumuzu nəzərinizə çatdırırıq. Rayonlara çıxış imkanı da var.

 

Biz müxtəlif mürəkkəblik dərəcəsində küçə reklamları işləyib-hazırlayır və istehsal edirik:

– akril, plastik, metal və metalokompozit kimi materiallardan hazırlanan lövhəciklər;

– informasiyanın sadə plyonkalanmadan tutmuş, sublimasiyalı və 

ya UB-çapka (ultrabənövşəyi)    və həkkolunma kimi – istənilən üsulla həkk edilməsi;

– distansion tutqaclarla bərkidilmiş və həcmli hərflər; müxtəlif ölçülü 

və modifikasiyalı  işıqlandırılmayan və işıqlandırılanlar (diodlar, neonlar);

– lövhələr və işıqlı qutular, sonuncular kvadrat şəkilli, düzbucaqlı və ya mürəkkəb formalı, 

diod və ya neon işıqlandırmalı. Neonlu yazılar həm açıq, həm də qapalı ola bilər;

– ştenderlər – tağşəkilli və ya düzbucaqlılar, xırda və irilər, informasiya üçün nəzərdə

 tutulan cibli və ya cibsizlər;

– stelalar və pilonlar – formaları və ölçüləri sizinlə razılaşdırılacaqdır.

 

Küçə reklamının istehsal qiyməti istifadə olunan materiallar, ölçüləri və mürəkkəblikləri 

nəzərə alınmaqla, fərdi qaydada hesablanır.

 

GENİŞ FORMATLI ÇAP (eni 320 sm)

 

Geniş formatlı çapdan küçə reklamının istehsalı və interyerin tərtibatı, daxili posterlərin, 

vitrinlər üçün yapışqanların, plakatların hazırlanması üçün istifadə edilir. 

Təcrübə bu sayaq reklamın diqqət cəlb etdiyini göstərir.

İnteryer çapından fərqli olaraq, geniş formatlı çap uzaq məsafələrdən görünmə üçün 

hesablanmışdır. 

Bu səbəbdən də yaxından geniş formatlı çap o qədər də səmərəli görünməyəcək.

Geniş formatlı çap üçün material seçimi reklam daşıyıcısından, onun ölçülərindən 

və yerləşdirildiyi məkandan asılıdır.

 

İNTERYER ÇAPINDA (eni 155 sm) diqqət böyük qismi çapın keyfiyyətinə ayrılır.

Belə ki, reklamın bu növü detalların yaxın məsafədən baxılmasını nəzərdə tutduğu üçün,

ən yüksək çap keyfiyyətini təmin etmək məhz belə hallarda önəmlidir.

 

Geniş miqyaslı və interyer çapı üçün materiallar

 

Ağ astarlı banner parçaları;

 

Qara astarlı banner parçaları;

 

Banner şəbəkəsi

 

Beklitlər

 

Tutqun və parlaq vinillər

 

Qalın kətan və s.

.

Çapdan  əlavə, biz LÜVERSLƏRİN QURAŞDIRILMASI xidmətini də təklif edirik.

 

QURAŞDIRMA İŞLƏRİ

 

Əlavə, lakin zəruri xidmətlərin sırasına reklam daşıyıcılarının istər ayrı-ayrı konstruksiyalarda,

 istərsə də binaların fasadlarında, pəncərələrində və damlarında quraşdırılması da daxildir.

Quraşdırma işləri pilləkənlərdən və zərurət yarandığı təqdirdə, qüllədən istifadə edilməklə 

həyata keçirilə bilər.

Müştərinin xahişi ilə ölçülərin götürülməsi üçün quraşdırma işləri aparılacaq ünvana 

mütəxəssis göndərilə bilər.