Selektiv laklanma. 1 ədəddən etibarən

Selektiv laklanma - dekorativ funksiya kimi nəzərdə tutulub.

O, üz qabığı və ya poliqrafiya məhsullarının bir sıra digər elementlərinin tərtibatında tətbiq edilir.

Şirkətimizdə çalışan yüksək ixtisaslı mütəxəssislər ən müasir avadanlıqların köməyi ilə selektiv

laklanmanın tətbiqi ilə bağlı müxtəlif variantları təklif edə bilər.

Biz yekun məhsulunuzun yüksək keyfiyyətinə zəmanət veririk.

Selektiv laklanma prosesində, təsvirdə yalnız əsas diqqəti maksimal olaraq yönəltmək istədiyiniz hissələr lakla örtülür.

Selektiv laklanmanın köməyi ilə, üz qabığının əsas detalları bəzənir ki, bu da ona xüsusi gözəllik verməklə yanaşı,

onu digərlərinin sırasından fərqləndirir. Selektiv laklanma sayəsində firma elementlərini (

şirkətin loqotipi və ya digər rəmzləri), korporativ məhsullara gəlincə isə,

peşəkar reklam həllərini effektiv şəkildə bəzəmək mümkündür.